Rezervace

obchodní podmínky

K zajištění úplné rezervace pronájmu je nutné zaplatit na účet Chalup Betlém číslo 3501261309/0800 zálohu na čerpání služeb ve výši 50 % z celkové ceny za objednané služby.

Zasláním 50% zálohy z celkové ceny objednávky objednatel prohlašuje, že se řádně seznámil s obchodními podmínkami.

Při stornování objednávky ve lhůtě kratší než 30 dnů před zahájením čerpání služeb je zaplacená záloha považována oběma smluvními stranami za smluvní pokutu, která propadá ve prospěch dodavatele služeb Chalupy Betlém.

rezervační formulář

rezervační kalendář